fbpx

Bodils böcker

Bodils böcker

Bodil har skrivit två böcker där hon sammanfattar sina gedigna erfarenhet av att möta människor och stötta dem till bättre hälsa och ökat välbefinnande. På La Chartreuse tillämpar vi kunskaper för en livsstil för hälsa och välbefinnande i en välkomnande miljö.

Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje

Beställ boken här

”Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje” ger dig både forskningsbaserade kunskaper för att förstå sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa, och konkreta verktyg för att kunna påverka din hälsa i positiv riktning.

I boken presenteras den allra senaste kunskapen om sambanden mellan psykologi, medicin och hälsa. Du får ta del av banbrytande ny forskning om hur stress, inflammationer och mag-tarmhälsa kan påverka vår hälsa och hur våra livsstilsval i sin tur kan påverka dessa. Du får kunskap om hur du kan öka din energi och livsglädje med hjälp av din dygnsrytm, sömn, kost och rörelse. I boken beskrivs även hur du kan öka ditt välmående genom att utveckla en god relation till dig själv och andra och genom att söka dig till upplevelser som ger dig en ökad grad av mening. Boken innehåller en stor mängd konkreta övningar och verktyg som hjälper dig att hitta din riktning i livet och att göra hållbara förändringar..

Beställ boken här
Livsstil för hälsa och välbefinnande

Beställ boken här

I ”Livsstil för hälsa och välbefinnande” denna får du inspiration till inre hållbarhet. Du får guidning till hur du med enkla livsstilsförändringar kan förbättra din hälsa och öka ditt välbefinnande. Du får övningar för hur du kan hitta det som ger just ditt liv glädje och mening.

Du får vägledning till hur förhållningssätt som medveten närvaro, acceptans, tacksamhet, självmedkänsla och förundran kan öka ditt välbefinnande. Och hur kreativitet, flow, lek och njutning får dig att må bra. Du får också den senaste kunskapen om hur du kan påverka din hälsa med hjälp av stresshantering, sömn, dygnsrytm, rörelse, kost och goda relationer. Stort fokus ligger på olika
sätt att öka vår återhämtning.

Boken är en vackert formgiven bok med fotografier, illustrationer och kortare texter att begrunda. Ta del av Bodils kunskaper kring hur man kan främja hälsa och välbefinnande.

Beställ boken här